[./page-1.htm]
[./grupo.htm]
[./repertorio.htm]
[./galeria.htm]
[./actuacions.htm]
[./noticias.htm]
[./contacto.htm]
[./index.htm]
[./repertorio.htm]
[./repertoriojotas.htm]
[./repertorio-pasodobres.htm]
[./repertorio-outros.htm]
[Web Creator] [LMSOFT]
Rumba de Pucho
                        Popular
Vals (repertorio de Os Rosales)
                           Popular
Rumba dos Cinco Mariñeiros
                        Popular
Vals do Coxo
                         Popular
Rumba do Pombal
             Xosé Manuel Rilo
A Pulgueira
  Martín A. Caridad Otero
Danza do Muiño de Sta.Mª de Pisadoira          Popular
Danza de Patelas
                        Popular
A Santiña
                        Popular
Danza da Provincia de Pontevedra    Popular
Rumba dos Encantiños
 Repertorio dos Revenidas
A Pulgueira
    Martín A. Caridad Otero
Marcha Procesional dos Cinco de Galicia        Popular
xxx
                        Popular
Marcha Procesional dos Matos
                          Popular
Ruada de Santa Cruz
                        Popular
xxx
                        Popular
xxx
                        Popular
xxx
                        Popular
O Limoeiro
                        Popular
Mar Picán
                        Popular
Gaitas Baile e Percusión
Inicio
A maioría das pezas que interpretamos, e que se mostran a continuación con cadansúa partitura, son de orixe popular. Algunhas das pezas son de autor
pero descoñecemos si dispoñen ou non de número de rexistro, polo que si algún dos ditos autores ve vulnerada a súa Propiedade Intelectual, considérase perxudicado pola mostra da partitura nesta páxina, ou é contrario á súa aparición, que nolo faga saber canto antes para que poidamos subsanar o erro de inmediato ou procedamos á súa retirada.
xxx

          Popular
Deputación da Coruña